Australske Bush cvijetne esencije

Bush cvijetne kapi su katalizatori za otključavanje vašeg punog potencijala, rješavanje negativnih uvjerenja i stvaranje emocionalnog zdravlja i dobrobiti. Pomažu jasnoći života, hrabrosti, snazi , predanosti da se slijedi i ostvaruje svoje ciljeve i snove i razvijaju višu razinu intuicije,samopoštovanja, duhovnosti, kreativnosti i zabave. Što ih više koristite, to ćete više doživjavati veću svijest i sreću u životu. To donosi dobrobit svima ... pojedincu, društvu i planeti. Učinak ovih esencija je sličan učinku meditacije u tome što omogućuju osobi pristup mudrosti svog Višeg Ja. Ovo oslobađa negativna uvjerenja koja se zadržavaju u podsvjesnom umu i dozvoljava pozitivnim vrlinama Višeg Ja - ljubavi, radosti, vjeri, hrabrosti itd da preplavi naše Biće. Kada se to dogodi, negativna uvjerenja i misli se raspadaju, ravnoteža se vraća i dolazi do istinskog iscjeljivanja na svim razinama našeg postojanja.

ALPINE PINT BUSH

ANGELSWORD

BANKSIA ROBUR

BAUHINIA

BILLY GOAT PLUM

BLACK-EYED SUSAN

BLUEBELL

BOAB

BORONIA

BOTTLEBRUSH

BUSH FUCHSIA

BUSH GARDENIA

BUSH IRIS

CHRISTMASS BELL

CROWEA

DAGGER HAKEA

DOG ROSE

DOG ROSE OF THE WILD FORCES

FIVE CORNERS

FLANNEL FLOWER

FRESHWATER MANGROVE

FRINGED VIOLET

GREEN SPIDER ORCHID

GREY SPIDER FLOWER

GYMEA LILY

HIBBERTIA

ILLAWARA FLAME TREE

ISOPOGON

JACARANDA

KANGAROO PAW

KAPOK BUSH

LITTLE FLANNEL FLOWER

MACROCARPA

MINT BUSH

MONGA WARATAH

MOUNTAIN DEVIL

MULLA MULLA

OLD MAN BANKSIA

PAW PAW

PEACH- FLOWERED TEA-TREE

PHILOTHECA

PINK FLANNEL FLOWER

PINK MULLA MULLA

RED GREVILLEA

RED HELMET ORCHID

RED LILY

RED SUVA FRANGIPANI

ROUGH BLUEBELL

SHE OAK

SILVER PRINCESS

SLENDER RICE FLOWER

SOUTHERN CROSS

SPINIFEX

STUART DESERT ROSE

STUART DESERT PEA

SUNDEW

SUNSHINE WATTLE

SYDNEY ROSE

TALL MULLA MULLA

TALL YELLOW TOP

TURKEY BUSH

WARATAH

WEDDING BUSH

WILD POTATO BUSH

WISTERIA

YELLOW COWSLIP ORCHID